România – Romania

Romania Main Visual v2


Romania is falling behind many other European countries in the effort to eliminate the cancers caused by HPV. About 3,380 new cervical cancer cases are diagnosed annually in Romania (according to estimates for 2020) and it is the second most common female cancer in women aged 15 to 44 years (source). Yet Romania has relatively low levels of HPV vaccination uptake and cervical cancer screening, with around 30% of eligible women screened and 13% of adolescents vaccinated (source). More information on the efficacy of national information campaigns around HPV and participation in screening and HPV vaccination programs implemented so far can be found here.

HPV Action Romania - Acțiunea HPV România is helping national organisations and institutions to mobilise and join forces to implement policies aimed at increasing HPV vaccination, screening and information coverage. A wide range of organisations have come together as part of this new campaign. These supporters have agreed on a call to action on three fronts:

 • Routine gender-neutral HPV vaccination for all 11-18-year-olds with 90% uptake by 2030.
 • A national population-wide cervical cancer screening programme, based on HPV testing and including self-sampling as an option for hard-to-reach groups and others, with 70% of women screened by the age of 35 and again by age 45, to be achieved by 2030.
 • A sustained public education campaign promoting HPV awareness, vaccination and screening.

HPV Romania Stadiums 1HPV Romania Stadiums 2HPV Romania Stadiums 3

On 31 May, our HPV Action Romania project launched a public awareness campaign in Romanian football stadiums, reaching thousands of fans with our critical message about the dangers of HPV and its link to at least six different types of cancer.

It's clear: we need to be more creative in our efforts to get the message out; we need to heighten awareness and encourage vaccination against this virus; we need to highlight how the HPV vaccine is available for free to all children aged 9 to 18.

We encourage parents to protect their children by asking their doctors about the HPV vaccine. Together, we need to prevent these cancers and ensure a healthier future for the next generation.

 

Romania Debate February 2024


On 5 February, and in the context of World Cancer Day on 4 February, the European Cancer Organisation held an event at the Romanian Parliament with notable guests, such as Senator Nicoleta Pauliuc (a member of our Parliamentarians for Cancer Action initiative), and Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel, President of the Health Committee of the Romanian Senate. The debate focused on the theme of "Women's Cancers – Directions for Improving Prevention, Early Diagnosis, and Early Access to Treatment to Reduce Incidence and Improve Survival Rates".

The goal was to identify action directions and public health policies to decrease the incidence of cancers among women in Romania and improve survival rates. On average, in Romania, a woman receives a cancer diagnosis every 12 minutes, and every 20 minutes, a woman dies from cancer; and the incidence of cancers among women is on the rise, a trend that will continue over the next 20 years, according to ECIS estimates.

In this context, it is imperative to give due attention to actions that can contribute concretely to better cancer prevention and more efficient management of oncological pathologies, in order to reduce incidence, improve survival rates, and ensure a better quality of life after diagnosis.


Romania October 2023

We officially launched HPV Action Romania on 31 October 2023 at the Romanian Parliament in Bucharest. The meeting included as notable speakers, among others:

 • Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Romanian Minister of Health
 • Dr. Nelu Tătaru, President of the Health and Family Commission at the Chamber of Deputies, Romanian Parliament
 • Dr. Diana Păun, Presidential Advisor at the Department of Public Health, Romania
 • Nicolae Ștefănuță, Member of the European Parliament
 • Dr. Carmen Ungurean, Head of non-communicable diseases Unit at the National Institute of Public Health, Romania
 • Prof. Daniel Kelly, Co-Chair of the HPV Action Network at the European Cancer Organisation
 • Csaba Degi, President-Elect of the European Cancer Organisation

The meeting led to several steps forward in our fight against HPV in Romania: notably, Mr. Rafila confirmed that from 1 December 2023, HPV vaccination will be 50% reimbursed for women aged 19 to 45 and will be available fully reimbursed for the adolescents, boys and girls, aged 11 to 18.

Following the launch of HPV Action Romania on 31 October, Prof. Daniel Kelly, Founder and Co-Chair of ECO's HPV Action Network and Co-Chair in the Steering Committee of PROTECT-EUROPE, commented on the progress of the HPV Action Now project after meetings and events across Europe, as well as what can be expected in the near future for Romania and other countries involved. Find out more here.

Below, you can find more resources and information on the launch.

Do you want to get involved? You can join the network by contacting This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


România rămâne în urma multor țări europene în efortul de a elimina cancerele cauzate de HPV. În jur de 3,380 cazuri noi de cancer de col uterin sunt diagnosticate în România (după estimările din 2020). Acesta este al doilea cel mai comun cancer pentru femeile cu vârste cuprinse între 15 și 44 de ani (sursa). Cu toate acestea, România are un nivel relativ scăzut de absorbție a vaccinării anti-HPV și de screening pentru cancerul de col uterin, cu aproximativ 30% dintre femeile eligibile supuse screening-ului și 13% dintre adolescente vaccinate (sursa). Mai multe informații despre eficacitatea campaniilor naționale de informare privind HPV și participarea la programele de screening și vaccinare anti-HPV implementate până în prezent pot fi găsite aici.

Campania HPV Action România - Acțiunea HPV România a fost lansată pe 31 octombrie 2023. Această campanie va ajuta instituții și organizații locale să se mobilizeze și să coopereze pentru a implementa politici menite să crească rata de vaccinare anti-HPV, cea a screeningului și cea a răspândirii informației. Numeroase organizații și-au luat deja angajamentul de a milita pentru următoarele scopuri: 

 • Obținerea unei rate de vaccinare HPV de 90% pentru populația cuprinsă între 11-18 ani, indifferent de gen.  
 • Promovarea unui program național de screening pentru cancerul de col uterin bazat pe testare HPV repetată înainte de vârstele de de 35 și 45 de ani, inclusiv autoeșantionare ca soluție pentru comunitățile retrase, și care să obțină o rată de testare de 70% pentru femei până în anul 2030.  
 • Încurajarea unei campanii de educație publică care promovează luarea la cunoștință a importanței vaccinării și testării pentru HPV.

Pe 31 mai, proiectul nostru HPV Action Romania a lansat o campanie de conștientizare publică în stadioanele de fotbal din România, ajungând la mii de fani cu mesajul nostru critic despre pericolele HPV și legătura acestuia cu cel puțin șase tipuri diferite de cancer.

Este clar: trebuie să fim mai creativi în eforturile noastre de a transmite mesajul; trebuie să sporim conștientizarea și să încurajăm vaccinarea împotriva acestui virus; trebuie să subliniem cum vaccinul HPV este disponibil gratuit pentru toți copiii cu vârste între 9 și 18 ani.

Îi încurajăm pe părinți să își protejeze copiii întrebându-i pe medici despre vaccinul HPV. Împreună, trebuie să prevenim aceste cancere și să asigurăm un viitor mai sănătos pentru următoarea generație.

La data de 5 februarie, și în contextul Zilei Mondiale a Cancerului de pe 4 februarie, Organizația Europeană a Cancerului a organizat un eveniment la Parlamentul României cu invitați remarcabili, precum senatorul Nicoleta Pauliuc (membru al inițiativei Parlamentari pentru Acțiunea Împotriva Cancerului) și Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comitetului pentru Sănătate al Senatului României. Dezbaterea s-a concentrat pe tema "Cancerele la Femei - Direcții de Acțiune pentru Îmbunătățirea Prevenției, a Diagnosticului Precoce și a Accesului Timpuriu la Tratament, în vederea Scăderii Incidenței și Îmbunătățirii Ratelor de Supraviețuire".

Scopul a fost identificarea direcțiilor de acțiune și a politicilor de sănătate publică pentru a reduce incidența cancerelor la femei din România și a îmbunătăți ratele de supraviețuire. În medie, în România, o femeie primește un diagnostic de cancer la fiecare 12 minute, iar la fiecare 20 de minute o femeie moare din cauza cancerului; și incidența cancerelor la femei este în creștere, o tendință care va continua în următorii 20 de ani, conform estimărilor ECIS.

În acest context, este imperativ să acordăm atenție deplină acțiunilor care pot contribui concret la o mai bună prevenție a cancerului și la o gestionare mai eficientă a patologiilor oncologice, în scopul reducerii incidenței, îmbunătățirii ratei de supraviețuire și asigurării unei calități mai bune a vieții după diagnostic.


Am lansat oficial Acțiunea HPV România pe 31 octombrie 2023 la Parlamentul României din București. La întâlnire au participat ca vorbitori remarcabili, printre alții:

 • Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății din România
 • Dr. Nelu Tătaru, Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din cadrul Camerei Deputaților, Parlamentul României
 • Dr. Diana Păun, Consilier prezidențial la Departamentul de Sănătate Publică, România
 • Nicolae Ștefănuță, Membru al Parlamentului European
 • Dr. Carmen Ungurean, Șef al Unității de boli netransmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, România
 • Prof. Daniel Kelly, copreședinte al Rețelei de acțiune pentru HPV din cadrul Organizației Europene pentru Cancer
 • Csaba Degi, președinte ales al Organizației Europene a Cancerului

Întâlnirea a dus la mai mulți pași înainte în lupta noastră împotriva HPV în România: în special, domnul Rafila a confirmat că, de la 1 decembrie 2023, vaccinarea împotriva HPV va fi rambursată în proporție de 50% pentru femeile cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani și va fi disponibilă integral rambursată pentru adolescenții, băieți și fete, cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani.

În urma lansării HPV Action Romania pe 31 octombrie, Prof. Daniel Kelly, fondator și co-președinte al ECO HPV Action Network și co-președinte în Comitetul Director al PROTECT-EUROPE, a comentat progresul proiectului HPV Action Now în urma întâlnirilor și evenimentelor din întreaga Europă, precum și ceea ce se poate aștepta în viitorul apropiat pentru România și alte țări implicate. Aflați mai multe aici.

Mai jos, puteți găsi mai multe resurse și informații despre lansare.

Dorești să te implici? Te poți alătura rețelei nostre contactând This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

alina comanescu v2


Contact

Alina Comanescu
HPV Romania Consultant
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View More