Hrvatska - Croatia

Croatia Promos FINAL website slider v5
 

In Croatia, we are working together with the national HPV Coalition, bringing together and supporting organisations by running advocacy campaigns which will make the case for faster progress on HPV vaccination and cervical cancer screening.

croatia launch

 

The official launch of HPV Action Croatia happened on 6 December. The event was held both at the Croatian Parliament in the "Mažuranić" hall in Zagreb and virtually via YouTube, and was hosted by Ivan Ćelić, MP. It counted on the participation of policymakers such as Tomislav Sokol, MEP, as well as representatives from the national Croatian government, patient organisations and youth organisations. It represented a great step forward for Croatia, a country that has room for improvement in achieving the goals of eliminating HPV-caused cancers. Read this article and this article (in Croatian) for more information.

In a recent interview on HRT's "Dobro jutro Hrvatska" (Good Morning Croatia), on 30 October, Mike Morrissey, the CEO of the European Cancer Organisation, and Ivana Pavić Šimetin, Deputy Director of the Croatian Institute for Public Health, emphasised the preventability of cervical cancer through vaccination and highlighted the underutilisation of available vaccines, especially among young people. Our CEO stressed the need for cooperation between national organisations and the European Union, citing successful vaccination programmes in Poland as an example that can be replicated in Croatia, and he emphasised the EU's significant investment of €4 billion in the fight against cancer, reflecting the magnitude of the issue on a pan-European scale. Both underlined the necessity of collective action and a coalition of interested organisations to promote the significance of vaccines in preventing cervical cancer and other HPV-related diseases.

On 30 October, the Coalition met again to highlight the national supporters' collaboration with ECO on HPV prevention, bringing attention to the ECO mission and vision and explaining how we can help in overcoming the local challenges. The meeting included discussions with relevant stakeholders and policymakers such as Ivan Ćelić, MP and Tomislav Sokol, MEP.

On 20 October, we participated to the Stakeholder Forum "Better Health for All: EU Global Health Strategy", overviewing the upcoming plans for the Coalition and presenting the aims of the upcoming cervical cancer screening programs in Croatia.

Do you want to get involved? You can join the network by contacting This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


U Hrvatskoj, radimo zajedno s nacionalnom Koalicijom protiv HPV-a, okupljajući i podupirući organizacije koje provode kampanje zagovaranja koje za brži napredak u cijepljenju protiv HPV-a i probiru raka vrata maternice.

Službeno lansiranje HPV akcije Hrvatska dogodilo se 6. prosinca. Događaj je održan kako u Hrvatskom saboru u dvorani Mažuranić u Zagrebu, tako i virtualno putem YouTubea, a vodio ga je saborski zastupnik Ivan Ćelić. U događaju su sudjelovali ključni sudionici poput Tomislava Sokola, zastupnika u Europskom parlamentu, kao i predstavnici hrvatske nacionalne vlade, udruga pacijenata i udruga mladih. Događaj je predstavljao veliki iskorak za Hrvatsku, zemlju koja ima prostora za napredak u postizanju ciljeva eliminacije karcinoma uzrokovanih HPV-om. Pročitajte ovaj članak i ovaj članakza više informacija.

good morning croatia

U nedavnom intervjuu u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro Hrvatska" 30. listopada Mike Morrissey, glavni izvršni direktor Europske organizacije za borbu protiv raka (engl. European Cancer Organisation), i Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istaknuli su važnost preventivnosti raka vrata maternice i drugih karcinoma uzrokovanih HPV-om putem cijepljenja i preventivnih pregleda. Istaknuli su kako je nedovoljna iskorištenost dostupnog cjepiva, osobito među mladima. Glavni izvršni direktor ECO-a, Mike Morrisey istaknuo je potrebu suradnje između nacionalnih organizacija i Europske unije, navodeći uspješne programe cijepljenja u Poljskoj kao primjer koji se može preslikati u Hrvatsku te je istaknuo značajna ulaganja EU-a u iznosu od 4 milijarde eura u borbu protiv raka, što odražava veličinu problema na kontinentalnoj razini. Na kraju je istaknuo nužnost zajedničkog djelovanja i koalicije interesa za promicanje značaja cjepiva u prevenciji raka vrata maternice i drugih karcinoma povezanih s HPV-om.

Koalicija se ponovno sastala 30.listopada kako bi istaknula suradnju nacionalnih pristaša s ECO-m, u prevenciji infekcije HPV-om, skrećući pozornost na misiju i viziju ECO-a i komunicirajući kako možemo pomoći u prevladavanju lokalnih izazova. Sastanak je uključio rasprave s relevantnim dionicima i kreatorima politika kao što su saborski zastupnik Ivan Ćelić, dr. med. specijalist psihijatrije, Akademik Miroslav Samaržija, spec. interne medicine, doc. dr. sc. Tomislav Sokol, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu.

20. Listopada sudjelovali smo na stručnom skupu "Bolje zdravlje za sve: EU Global Health Strategy" koji se održao u restoranu Terasa u Daruvaru, te na kojem se komentirala EU Globalna strategija o Zdravlju. Uz nas, prisustvovali su eminentni predstavnici iz različitih institucija poput: članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvar, predstavnika udruga, odgojno-obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova, udruge CroMSIC. Nadalje, imali smo čast predstaviti nadolazeće planove Koalicije i ciljeve nadolazećeg programa probira raka vrata maternice u Hrvatskoj.

Želite li se uključiti? Kontaktirajte nas na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Croatia October 2023

marko gangur


Contact

Marko Gangur
HPV Croatia Consultant
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View More