Hrvatska - Croatia

croatia promos final website slider v4
 


In Croatia, we are working together with the national HPV Coalition, bringing together and supporting organisations by running advocacy campaigns which will make the case for faster progress on HPV vaccination and cervical cancer screening.

The official launch of HPV Action Croatia is happening on 6 December. The event will be held both at the Croatian Parliament in the "Mažuranić" hall in Zagreb and virtually via YouTube, and is hosted by Ivan Ćelić, MP. It will count on the participation of policymakers such as Tomislav Sokol, MEP, as well as representatives from the national Croatian government, patient organisations and youth organisations. It represents a great step forward for Croatia, a country that has room for improvement in achieving the goals of eliminating HPV-caused cancers.

good morning croatia

In a recent interview on HRT's "Dobro jutro Hrvatska" (Good Morning Croatia), on 30 October, Mike Morrissey, the CEO of the European Cancer Organisation, and Ivana Pavić Šimetin, Deputy Director of the Croatian Institute for Public Health, emphasised the preventability of cervical cancer through vaccination and highlighted the underutilisation of available vaccines, especially among young people. Our CEO stressed the need for cooperation between national organisations and the European Union, citing successful vaccination programmes in Poland as an example that can be replicated in Croatia, and he emphasised the EU's significant investment of €4 billion in the fight against cancer, reflecting the magnitude of the issue on a pan-European scale. Both underlined the necessity of collective action and a coalition of interested organisations to promote the significance of vaccines in preventing cervical cancer and other HPV-related diseases.

On 30 October, the Coalition met again to highlight the national supporters' collaboration with ECO on HPV prevention, bringing attention to the ECO mission and vision and explaining how we can help in overcoming the local challenges. The meeting included discussions with relevant stakeholders and policymakers such as Ivan Ćelić, MP and Tomislav Sokol, MEP.

On 20 October, we participated to the Stakeholder Forum "Better Health for All: EU Global Health Strategy", overviewing the upcoming plans for the Coalition and presenting the aims of the upcoming cervical cancer screening programs in Croatia.

Do you want to get involved? You can join the network by contacting hpv.croatia@europeancancer.org


U Hrvatskoj, radimo zajedno s nacionalnom Koalicijom protiv HPV-a, okupljajući i podupirući organizacije koje provode kampanje zagovaranja koje za brži napredak u cijepljenju protiv HPV-a i probiru raka vrata maternice.

Službeno Lansiranje Hrvatske inicijative protiv raka uzrokovanih HPV-om držat će se 6. prosinca. Događaj će se održati u Hrvatskom saboru u dvorani „Mažuranić“, te virtualno putem YouTubea, a događaj će predvoditi saborski zastupnik Ivan Ćelić. Među ostalima, na događanju će sudjelovati zastupnik Europskog parlamenta Tomislav Sokol, te predstavnici hrvatske nacionalne vlade, udruga pacijenata i udruga mladih. Lansiranje Hrvatske inicijative protiv raka uzrokovanih HPV-om predstavlja veliki iskorak za Hrvatsku, zemlju koja ima prostora za napredak u postizanju ciljeva eliminacije karcinoma uzrokovanih HPV-om.

U nedavnom intervjuu u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro Hrvatska" 30. listopada Mike Morrissey, glavni izvršni direktor Europske organizacije za borbu protiv raka (engl. European Cancer Organisation), i Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istaknuli su važnost preventivnosti raka vrata maternice i drugih karcinoma uzrokovanih HPV-om putem cijepljenja i preventivnih pregleda. Istaknuli su kako je nedovoljna iskorištenost dostupnog cjepiva, osobito među mladima. Glavni izvršni direktor ECO-a, Mike Morrisey istaknuo je potrebu suradnje između nacionalnih organizacija i Europske unije, navodeći uspješne programe cijepljenja u Poljskoj kao primjer koji se može preslikati u Hrvatsku te je istaknuo značajna ulaganja EU-a u iznosu od 4 milijarde eura u borbu protiv raka, što odražava veličinu problema na kontinentalnoj razini. Na kraju je istaknuo nužnost zajedničkog djelovanja i koalicije interesa za promicanje značaja cjepiva u prevenciji raka vrata maternice i drugih karcinoma povezanih s HPV-om.

Koalicija se ponovno sastala 30.listopada kako bi istaknula suradnju nacionalnih pristaša s ECO-m, u prevenciji infekcije HPV-om, skrećući pozornost na misiju i viziju ECO-a i komunicirajući kako možemo pomoći u prevladavanju lokalnih izazova. Sastanak je uključio rasprave s relevantnim dionicima i kreatorima politika kao što su saborski zastupnik Ivan Ćelić, dr. med. specijalist psihijatrije, Akademik Miroslav Samaržija, spec. interne medicine, doc. dr. sc. Tomislav Sokol, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu.

20. Listopada sudjelovali smo na stručnom skupu "Bolje zdravlje za sve: EU Global Health Strategy" koji se održao u restoranu Terasa u Daruvaru, te na kojem se komentirala EU Globalna strategija o Zdravlju. Uz nas, prisustvovali su eminentni predstavnici iz različitih institucija poput: članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvar, predstavnika udruga, odgojno-obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova, udruge CroMSIC. Nadalje, imali smo čast predstaviti nadolazeće planove Koalicije i ciljeve nadolazećeg programa probira raka vrata maternice u Hrvatskoj.

Želite li se uključiti? Kontaktirajte nas na hpv.croatia@europeancancer.org

Croatia October 2023

marko gangur


Contact

Marko Gangur
HPV Croatia Consultant
hpv.croatia@europeancancer.org

View More