Time To Act Slovakia: Nedovoľte, aby Vám Covid-19 zabránil v boji proti rakovine

Je pre nás potešením oznámiť virtuálne spustenie kampane Time To Act vo viac ako 30tich jazykoch:  Nedovoľte, aby Vám Covid-19 zabránil v boji proti rakovine.

 

Tu si možete pozrieť video záznam zo živého vysielania. 

21 January 2022 11:00 - 12:30 CET

Virtual

Program

Úvod
 • Stella Kyriakides, Európsky Komisár pre Zdravie a Bezpečnosť Potravín
 • Vladimír Lengvarský, Minister zdravotníctva
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, Poslankyňa Európskeho Parlamentu (Renew Europe)
 • Patrik Herman, Predstaviteľ, Nie Rakovine
Vplyv Covid-19 na onkológiu
 • Patrik Herman, Predstaviteľ, Nie Rakovine
 • Marian Stresko, Člen, Slovenskej Onkologickej Spoločnosti
 • Mária Rečková, Riaditeľka, Národný Onkologický Inštitút
Pacienti v centre onkologickej starostlivosti – od prevencie po prístup k inováciám
 • Jana Pifflová Španková, Prezidentka oz Nie Rakovine
 • Miroslava Fövényes, Líderka pre Inovácie a Pacientsku Advokáciu, Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine SR 
 • Štefan Korec, Predseda oz Onkoinfo.sk
Z Európy na Slovensko: Budúcnosť bez rakoviny – poraziť rakovinu napriek pandémiám
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, Poslankyňa Európskeho Parlamentu (Renew Europe)
 • Monika Beňová, Poslankyňa Európskeho Parlamentu (S&D)
 • Ivan Štefanec, Poslanec Európskeho Parlamentu (EPP)
Záver
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, Poslankyňa Európskeho Parlamentu (Renew Europe)
 • Patrik Herman, Predstaviteľ, Nie Rakovine

sk timetoact web 950x600

Speakers

 • Stella Kyriakides Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín
 • Vladimír Lengvarský Minister zdravotníctva
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová Poslankyňa Európskeho parlamentu (Renew Europe)
 • Monika Beňová Poslankyňa Európskeho parlamentu (S&D)
 • Ivan Štefanec Poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
 • Patrik Herman Predstaviteľ, NIE RAKOVINE

Speakers

 • Stella Kyriakides Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín
 • Vladimír Lengvarský Minister zdravotníctva
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová Poslankyňa Európskeho parlamentu (Renew Europe)
 • Monika Beňová Poslankyňa Európskeho parlamentu (S&D)
 • Ivan Štefanec Poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
 • Patrik Herman Predstaviteľ, NIE RAKOVINE
 • Stella Kyriakides Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín
 • Vladimír Lengvarský Minister zdravotníctva
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová Poslankyňa Európskeho parlamentu (Renew Europe)
 • Monika Beňová Poslankyňa Európskeho parlamentu (S&D)
 • Ivan Štefanec Poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
 • Patrik Herman Predstaviteľ, NIE RAKOVINE
 • Jana Pifflová Španková Prezidentka OZ NIE RAKOVINE
 • Štefan Korec Predseda OZ Onkoinfo.sk
 • Eva Kováčová výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine SR
 • Miroslava Fövényes Líderka pre inovácie a pacientsku advokáciu, Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • Mária Rečková Riaditeľka, Národný onkologický inštitút
 • Marian Streško Člen, Slovenskej onkologickej spoločnosti

Speakers

 • Stella Kyriakides Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín
 • Vladimír Lengvarský Minister zdravotníctva
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová Poslankyňa Európskeho parlamentu (Renew Europe)
 • Monika Beňová Poslankyňa Európskeho parlamentu (S&D)
 • Ivan Štefanec Poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
 • Patrik Herman Predstaviteľ, NIE RAKOVINE

Speakers

 • Stella Kyriakides Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín
 • Vladimír Lengvarský Minister zdravotníctva
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová Poslankyňa Európskeho parlamentu (Renew Europe)
 • Monika Beňová Poslankyňa Európskeho parlamentu (S&D)
 • Ivan Štefanec Poslanec Európskeho parlamentu (EPP)
 • Patrik Herman Predstaviteľ, NIE RAKOVINE