Slovenčina

Time To Act.

Nedovoľte, aby Vám Covid-19 zabránil v boji proti rakovine.

 

 
 
 
 
 
  • Viac ako 1 milión prípadov rakoviny môže byť v Európe nediagnostikovaných kvôli Covid-19. Pravidelný skríning umožňuje včasné odhalenie a liečbu rakoviny. Konajte hneď, nedovoľte, aby vám Covid-19 zabránil v kontrole.

  • Pozorujete nové, nezvyčajné varovné signály? Krvácanie, keď idete na toaletu, hrčka v prsníku, ťažkosti s prehĺtaním, neočakávaný úbytok hmotnosti alebo iné varovné príznaky rakoviny? Poraďte sa so svojím lekárom. 

  • 1 z 5 pacientov s rakovinou v Európe sa v súčasnosti stále nedostáva k potrebnej operácii alebo chemoterapii. Bola ovplyvnená vaša liečba? Neváhajte. Kontaktujte svojho lekára.

  • Napriek pandémii je dôležité pokračovať v liečbe rakoviny. Pamätajte - je to váš život. Váš lekár je tu, aby vám pomohol, a onkologické služby zostávajú dostupné. Dodržujte dohodnuté termíny a plánujte si nové.

  • Zamestnanci v prvej línii reagovali na pandémiu s plným nasadením, ale už dlho nevydržia takúto intenzitu. Musíme podporovať našu pracovnú silu a budovať odolnosť, aby služby v oblasti rakoviny mohli aj naďalej zachraňovať životy.

  • Počas pandémie nebolo v Európe vykonaných 100 miliónov skríningových testov vedie k hromadeniu nediagnostikovaných prípadov rakoviny v dôsledku Covid-19. Potrebujeme technologické inovácie na podporu našej pracovnej sily po pandémii.

  • Zdravotnícki pracovníci často čelia depresii a syndrómu vyhorenia. Nakoľko sa starajú o nás všetkých, musia byť aj chránen. Zvýšená úzkosť nie je dobrá ani pre vás, ani pre vašich pacientov. Podeľte sa o svoje skúsenosti a vyhľadajte podporu. Nie ste v tom sami.

  • Covid-19 odhalil značné medzery v našich zdravotných systémoch. Počas pandémie nebolo v Európe vykonaných 100 miliónov skríningových testov. Existuje obrovské množstvo nediagnostikovaných prípadov rakoviny. Covid-19 by vám nemal brániť v riešení tohto odloženého problému.

  • Máme príležitosť prehodnotiť onkologické služby, vybudovať ich lepšie a inteligentnejšie. Zo súčasných výziev sa možno poučiť urobiť zotavenie z rakoviny kľúčovou súčasťou zdravotnej politiky v celej Európe.

  • Ak nebudeme konať hneď, Covid-19 nepochybne spôsobí budúcu epidémiu rakoviny. 1 milión prípadov rakoviny nie je v Európe diagnostikovaných kvôli Covid-19. Nedovoľte, aby sa rakovina stala zabudnutou vecou v boji proti Covid-19.